Ψύξη

 

Ο διαρκώς αυξανόμενος ανταγωνισμός της αγοράς δημιουργεί την ανάγκη εξοπλισμού με μηχανήματα-εργαλεία που οδηγούν τις εξελίξεις στην νέα τεχνολογία. Η CLIMAFROST θα σας δώσει άριστες συμβουλές για την επιχείρηση σας λαμβάνοντας υπ' όψιν τις πραγματικές απαιτήσεις σας.

 

climafrost-faviconΨυγεία, βιτρίνες παγωτών και αλλαντικών, ψυκτικοί θάλαμοι, καταψύξεις.

 

refrigeretion

Findus also LesvosPro